Vi har nå vedtatt styre og rollefordeling

På forrige styremøte fikk vi vedtatt rollefordeling, samt at vi fikk inn nye styremedlemmer. Dermed har vi foreløpig nok personer i styret og har fylt de ulike ansvarsrollene.

De ulike rollene ser foreløpig slik ut:

Styreleder: Martin : Fremdrift, lager agenda for styremøter, hjelper intern/ekstern kommunikasjon og informasjon, brønnøysundregisteret, søknader og arrangement. Holder kontakt internasjonalt.

Nestleder: Anica: Hovedansvar for arrangementer og stedfortreder for styreleder. Har ansvar for tema, program og utførelse av arrangementer; eat-in, debatter, foredrag m.m. (Hands-on). Er ansvarlig for kontakt med og er styremedlem/knutepunkt i Slow Food Bergen.

Intern Kommunikasjon: Emma (fra mai): Ansvar for å gjennomføre og arrangere styremøter og årsmøte (interne møter). Ansvar for intern kommunikasjonsflyt. Styreleder hjelper. Dokumentkontroll – google docs. Styreleder hjelper. Referatskriver.

Ekstern Kommunikasjon: Tracy:

Ansvar for å gjennomføre og arrangere medlemsmøter (eksterne møter) og opprette arrangementer på FB. Nestleder hjelper. Ansvar for ekstern kommunikasjonsflyt.

Ansvar for å besvare eksterne mailer. Styreleder hjelper.

Lage og opprettholde kalender. Arrangementansvarlig og Styreleder hjelper.

Økonomiansvarlig: Johannes:

Ansvar for å ta vare på kvitteringer, legge frem årsberetning og åpne bankkonto.

Informasjonsansvarlig: Eirik: Innhold på nettside, brosjyrer og søknadsansvarlig,

visittkort og T-skjorter.

Urban Hage: Freya: Ansvar for planting og stell med hagen ut april og mai.

I tillegg, utenom styret, har vi: Teknisk Websideansvarlig: Øystein

Vi vil også trenge varamedlem, men har foreløpig ikke vedtatt noe enda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *