Slow Food Bergen er en del av det globale Slow Food Network. Slow Food Bergen har ca. 30 medlemmer. Vi har årsmøte og medlemsmøter, blant en rekke arrangementer som er åpen for alle matinteresserte.

 

25. januar 2017 ble det valgt nytt styre til Slow Food Bergen.

Styret består av:

Anica Jasmin Samleit, Styreleder
Thor Øivind Jensen, Nestleder
Johannes Kaasa Andersen, Sekretær
Mari Helene Kårstad, Kasserer
Tracy Duong, Arrangementsansvarlig
Paul J. Manger, Skreiansvarlig

Janina Fetzer, Cathrine Hopstock (vara)

Valgkomiteen: Terje Inderhaug (leder), Gunnar Nagell Dahl, Knut Risnes

Nytt valg til neste årsmøte, der vi trenger minst to nye styremedlemmer pga flytting fra Bergen. Gi en lyd om du er interessert å bidra aktiv til Slow Food Bergen. Styret har møter ca. en gang i måneden.