Invitasjon til årsmøte Slow Food Bergen 2017

Hei,

på tirsdag, 25. januar, samles vi for å avholde årsmøte i Slow Food Bergen. Vi har reservert et langbord på Nøsteboden. Etter årsmøte vil Roger Iversen fortelle oss om fiskesalg fra kaien på Nøstet, Vågen og Sandviken.
Vi håper på bra oppmøte av mange Slow Food Bergen medlemmer!

Velkommen!

Årsmøte Slow Food Bergen 2017

25. april 2017 kl. 18:00
Nøsteboden, Nøstegaten 32, 5010 Bergen

 

Agenda:

  1. Valg av ordstyrer og skriver
  2. Sakliste og innkalling
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Arbeidsprogram og budsjett
  6. Valg
  7. Innkommende saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 11/04/2017, e-post. Sakspapirer vil bli lagt ut på nettsiden til Slow Food Bergen senest 12.april 2017

Hilsen Styret i Slow Food Bergen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *