Moder Jord og det gode Juleforbruket

Terra Madre Day 10. desember var «Terra Madre Day», Moder Jords dag, som markeres av organisasjonens Slow Food i om lag hundre land av våre hundre tusen medlemmer. Likevel er Slow Food relativt sett en organisasjon med få medlemmer og svak organisasjon, sammenliknet med den store og sterke kulturelle bevegelsen den er i senter av. […]